Om NoLedge AB

Vår drivkraft är att ta fram läromedel som uppmuntrar elevernas egen läroprocess. Vi identifierade att det fanns ett stort behov av läromedel som på allvar anpassar det pedagogiska materialet till hur skolelever uppfattar och tänker om världen. Vi vill ge eleverna kunskaper och sporra dem till att utveckla sin egen nyfikenhet för språk. För att göra detta möjligt har våra produkter en tydlig röd tråd där vi lägger stor vikt att eleven kan se sin egen progression. På så vis kan eleven tillägna sig kunskaper som kan tillämpas i ett vidare perspektiv.